Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

Opcje finansowania pomp ciepła stają się coraz bardziej atrakcyjne dla polskich gospodarstw domowych. Dofinansowanie do pomp ciepła może pomóc w znacznym obniżeniu kosztów inwestycji, co przekłada się na szybszy zwrot z instalacji. W 2024 roku przewiduje się jeszcze więcej możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ten cel. W artykule przedstawiamy, jak skorzystać z dostępnych programów dofinansowania i jakie są najważniejsze kryteria przy wyborze pompy ciepła.

Dostępne programy dofinansowania

W Polsce istnieje kilka programów, które oferują dofinansowanie do pomp ciepła. Jednym z nich jest Program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Program ten oferuje dotacje na zakup i montaż pomp ciepła, a także na termomodernizację budynków. Kolejnym programem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który również wspiera inwestycje w nowoczesne technologie grzewcze, takie jak pompy ciepła. Ponadto, niektóre samorządy lokalne mają własne programy dofinansowania, które mogą być dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Kryteria wyboru pompy ciepła

Wybór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowy dla uzyskania dofinansowania. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na sprawność energetyczną urządzenia, która jest wyrażana jako współczynnik COP (Coefficient of Performance). Im wyższy współczynnik COP, tym większa efektywność pompy ciepła. Ponadto, warto zainwestować w pompę ciepła z certyfikatem jakości, co może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o dofinansowanie. Warto również sprawdzić, czy dany model pompy ciepła spełnia wymagania dotyczące hałasu oraz czy posiada funkcję sterowania zdalnego.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Aby ubiegać się o dofinansowanie do pomp ciepła w Lubinie, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji finansującej. W przypadku Programu Czyste Powietrze, wnioski są przyjmowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W przypadku NFOŚiGW, wnioski można składać bezpośrednio w tej instytucji lub za pośrednictwem banków partnerskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie zazwyczaj obejmuje wypełnienie wniosku, przedstawienie kosztorysu inwestycji oraz załączenie dokumentacji technicznej dotyczącej pompy ciepła. Należy również pamiętać o terminach naboru wniosków, które mogą różnić się w zależności od programu.